Wat betekent queer?

De term queer wordt sinds enkele jaren gebruikt door mensen die hun seksuele voorkeur liever niet in een hokje plaatsen. Iemand die queer is wil zich dus liever niet identificeren als lesbisch, hetero, biseksueel of panseksueel. En daarom gebruikt hij of zij de term queer. Wat betekent queer dan voor hem of haar? De definitie of betekenis van queer kan alleen die persoon zelf eigenlijk invullen.

Verschil queer en genderqueer

Naast een beschrijving van de geaardheid kan de term queer ook worden gebruikt om de genderidentiteit te omschrijven. Genderidentiteit en seksuele geaardheid zijn twee verschillende dingen die ten onrechte nogal eens door elkaar worden gebruikt.

Je geaardheid zegt iets over tot wie je je aangetrokken voelt. Genderidentiteit gaat over geslacht en hoe jij je voelt. Sommige mensen voelen zich noch man, nog vrouw of een beetje van allebei. Zij gebruiken de term non binair, genderqueer of genderfluïd.

Queer-minded feesten

Kortom, mensen die de term queer gebruiken om zichzelf te omschrijven vinden geslacht en seksuele voorkeur minder belangrijk dan hoe andere bijvoorbeeld in de maatschappij staan. Er worden steeds meer festivals en feestjes georganiseerd voor queer-minded mensen. Ook in Nederland. Zoals Queeruption in Nijmegen en Queeristan in Amsterdam.