Nieuw onderzoek naar LHBTi’ers van Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen is samen met NIVEL een onderzoek gestart naar het psychosociaal welbevinden van LHBTi’ers. Uit cijfers van een eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2015) bleek al dat de gezondheid van homo’s, lesbiennes en biseksuele mensen slechter is dan die van hetero’s. Ongeveer 10% van alle lesbische en biseksuele vrouwen is matig of ernstig psychisch ongezond. Discriminatie, het verbergen van je seksualiteit en geweld leiden tot meer stress dan bij hetero’s.

Psychosociaal welzijn van LHBTi’ers

Goed nieuws dus dat er verder onderzoek naar het welbevinden van LHBTi’ers wordt gedaan! Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen eventuele maatregelen worden genomen om het psychosociaal welbevinden te verbeteren.

Onder LHBTi’ers wordt verstaan: lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en mensen met intersekse.

Help mee door de vragenlijst in te vullen

Draag bij aan het onderzoek door de vragenlijst in te vullen. Klik hier. Deelnemers maken kans op 1 van de 4 cadeaubonnen ter waarde van €50. De enquête bestaat uit vragen over seksuele voorkeur, genderidentiteit, sociaal netwerk, gezondheid en psychosociaal welzijn (waaronder depressie en suïcidaliteit).

Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen wordt uitgevoerd in samenwerking met de University of Glasgow (Schotland) en de Universiteit van Gent (België). Als alle onderzoeken zijn uitgevoerd kan het welzijn van LHBTi’ers in deze drie landen met elkaar worden vergeleken. De Nederlandse resultaten verwerken we zodra we deze hebben ontvangen in een artikel op IntoGirls.nl.

Doe jij ook mee? Vul hier de vragenlijst in. Let op: de vragenlijst richt zich tot personen van 18 jaar of ouder.