Voorlichting over homorechten in asielzoekerscentra

Minister Jet Bussemaker heeft in een interview laten weten dat asielzoekers in de toekomst voorlichting gaan krijgen over de rechten van lhbt’ers. Hiervoor gaat hetzelfde informatiemateriaal gebruikt worden als op scholen. Bussemaker stelt dat voorlichting nodig is omdat vluchtelingen vaak komen uit landen waarin vrouwen niet worden gerespecteerd en homoseksuelen niet dezelfde rechten hebben als anderen. Ze wil duidelijk maken dat discriminatie in Nederland niet wordt geduld.

Homoseksuele vluchtelingen

De voorlichting is niet alleen van belang voor de integratie in Nederland, maar ook voor de homoseksuele vluchtelingen die zich in de asielzoekerscentra bevinden. Minister Bussemaker stelt: ”Vluchtelingen in azc’s hebben het zwaar, maar voor homoseksuelen is het nog veel moeilijker. Zij ontvluchten niet alleen een oorlog, maar ontmoeten zowel onderweg als in het land waar zij terechtkomen niet altijd de compassie die je zou wensen.” Voorlichting moet helpen om een veilige omgeving te creëren voor de homoseksuele vluchtelingen.

Omdat er goede ervaringen zijn met de voorlichting over lhbt’ers op scholen wil het ministerie dezelfde aanpak hanteren in de asielzoekerscentra. Scholen krijgen bij voorlichting hulp van het COC, een organisatie die de belangen van lhbt’ers behartigt. Minister Bussemaker wil het COC daarom ook betrekken bij het informeren van asielzoekers. Ook het COA, centraal orgaan opvang asielzoekers, en Roze in blauw (de organisatie van homoseksuele agenten) en asielzoekers zelf zouden een rol kunnen krijgen in de voorlichting. Binnen een paar weken zal er een conferentie worden georganiseerd met alle partijen die een (mogelijke) rol spelen tijdens de voorlichting om hierover afspraken te maken.

Nederlandse normen en waarden

De voorlichting moet er voor zorgen dat asielzoekers het ‘moeilijke gesprek aangaan’ met elkaar en dat homoseksuele asielzoekers in contact komen met de Nederlandse lhbt-gemeenschap. Het is volgens minister Bussemaker van belang om gelijk de Nederlandse normen en waarden aan asielzoekers duidelijk te maken. Opkomen voor lhbt’ers is een belangrijk punt in de integratie.